205

O populizmu i demagogiji

Demagogija je veština ubeđivanja sagovornika, odnosno publike, lažima, zabludama, namernim (ili nesvesnim) logičkim greškama umesto argumentima.

 

Gde prestaje demagogija, a počinje populizam teško je reći jer su međusobno isprepletani i integralna su obeležja specifičnog političkog govora, koji je tema ovog rečnika. Može se reći da nema populizma bez demagogije, ali da se demagoške strategije mogu upotrebljavati i u drugim vrstama govora ili drugom društvenom kontekstu, a ne isključivo u političkoj propagandi.

 

Ne postoji jedinstvena teorija, pa ni standardna definicija populizma. Razumevanje populizma se komplikuje i time što se on ne vezuje isključivo ni za desničarske ni za levičarske partije i političare, već ga ima u svim strankama, na svim nivoima vlasti i u javnom govoru uopšte.

 

Osnovna odlika populizma je da iz svog sveta želi da isključi pluralizam, te da poriče raznovrsnost i složenost društva. Populizam pojednostavljuje, zamagljuje, svodi društvo na crno-bele slike dobrih i loših. Dobri su uvek ’mi’, ’narod’ (u čije ime govornik obavezno govori), a loši su ’drugi’ (među koje može potpadati bilo ko) - od suprotne političke opcije pa do različite etničke ili društvene grupe. Populizam pravi ovu simboličku podelu u društvu i na tom konfliktu pridobija javno mnjenje, oblikuje stavove ljudi, a nekad i dobija na izborima.


Strategije populizma se ne iscrpljuju samo u prizivanju kolektivnih identiteta, polarizovanju stanovništva i pojednostavljivanju stvari. U javnom govoru su prisutne demagoške i populističke strategije koje se koriste u nezgodnim situacijama kada je potrebno izbeći odgovornost, skrenuti pažnju sa neprijatnih tema, opravdati dvostruke standarde ili diskreditovati sagovornika. Zato je cilj Popul(ar)ističkog rečnika demagogije da se na jednom mestu sakupe i analiziraju svi mehanizmi kojima javni akteri, a pre svih političari, podstiču podele, osećaj zabrinutosti ili s druge strane lažnu nadu, bezbrižnost, a sve to u cilju prodobijanja glasova građana.


loading